Mời chào hàng: Thi công công trình Xử lý khoảng cách pha – đất khoảng cột 24-25

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty Truyền tải điện 1 – Địa chỉ: số 15 Cửa Bắc, quận Ba Đình, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: (04) 22132183; Fax: (04) 37150410. 2. Tên dự án: Sửa chữa lớn năm 2015 4. Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 1 5. […]