Đấu thầu thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, Dự toán San nền – Apec

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG GỬI THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công + Dự toán hạng mục: San nền, giao thông, cấp thoát nước – GD1 – Khu 2 thuộc dự án: “Xây dựng và kinh doanh HTKT KCN nhỏ và vừa Đa Hội”, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

 

Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương có kế hoạch tổ chức chào giá cạnh tranh gói thầu: Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công + Dự toán hạng mục: San nền, giao thông, cấp thoát nước – GD1 – Khu 2 thuộc dự án: “Xây dựng và kinh doanh HTKT KCN nhỏ và vừa Đa Hội”, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

 

Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương xin mời Quý đơn vị tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu nêu trên.

 

1. Thông tin về gói thầu:

– Tên dự án: Xây dựng và kinh doanh HTKT KCN nhỏ và vừa Đa Hội.

– Địa điểm xây dựng: phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

– Gói thầu: Thẩm tra Thiết kế BVTC + Dự toán San nền, giao thông, cấp thoát nước – GD1 – Khu 2

– Hình thức đấu thầu: Chào giá cạnh tranh

– Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.

– Yêu cầu tiến độ: 10 ngày.

– Giá trị dự toán xây lắp (trước thuế): tạm tính 12 tỉ đồng.

 2. Yêu cầu chất lượng

Tất cả các công tác phải được thực hiện đảm bảo các quy định, các quy trình, quy chuẩn hiện hành có liên quan của nhà nước về đầu tư xây dựng.

 

3. Yêu cầu về nội dung hồ sơ chào giá:

– Hồ sơ năng lực của nhà thầu;

– Giá chào gồm cả giảm giá (nếu có);

– Tiến độ thực hiện.

Hình thức hồ sơ: 1 túi hồ sơ niêm phong và gửi tới Công ty CP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương:

– Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà APEC, 14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

– Điện thoại: (04)35771983; Fax: (04)35771985

 

Các thông tin cần thiết, xin liên hệ:

Ông: Nguyễn Ngọc Đăng – Phòng Kỹ thuật ĐT:  – 0912320891

Ông: Vũ Hùng Tiến – Phòng Kỹ thuật – ĐT: 0988406240

Ông: Nguyễn Chí Vượng – Ban QLDA – ĐT: 0904192950

 

 Thời gian nộp Hồ sơ chào giá: trước 14h00 ngày 08 tháng 11 năm 2012.

Hồ sơ chào giá cạnh tranh sẽ được mở công khai vào 15h00 , ngày 08 tháng 11 năm 2012 tại địa chỉ nêu trên.

Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương kính mời Quý đơn vị tham gia chào giá và tham dự mở thầu.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG