Đấu thầu thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, Dự toán San nền – Apec

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG GỬI THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công + Dự toán hạng mục: San nền, giao thông, cấp thoát nước – GD1 – Khu 2 thuộc dự án: “Xây dựng và kinh doanh HTKT KCN nhỏ và […]