Mời chào hàng: Nạo vét kênh, đắp đê kênh T5 & sửa chữa bờ kênh

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An
  • Gói thầu: Nạo vét kênh và đắp đê (Dành cho nhà thầu là danh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Dự án: Nạo vét kênh T5, kết hợp sửa chữa bờ kênh (Kênh 28 đến rãnh Tân Hưng)
  • Nguồn vốn: Cấp bù miễn thu thủy lợi phí
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 20/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 29/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An, số 8, đường Đỗ Tường Phong, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An
  • Điện thoại: 0723.829232; Fax: 0723.825052
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 29/10/2015 tại Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An, số 8, đường Đỗ Tường Phong, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An

          Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.