Mời chào hàng: Nạo vét kênh, đắp đê kênh T5 & sửa chữa bờ kênh

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An Gói thầu: Nạo vét kênh và đắp đê (Dành cho nhà thầu là danh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Dự án: Nạo vét kênh T5, kết hợp sửa chữa bờ kênh (Kênh 28 đến rãnh […]