Mời chào hàng: Xây lắp Nhà ở cán bộ lực lượng vũ trang Bộ Chỉ huy biên phòng Phú Yên

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên – Địa chỉ: Số 05 đường Độc Lập, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên –  Điện thoại: 2. Tên dự án:  Nhà ở cán bộ lực lượng vũ trang thuộc Bộ Chỉ huy […]