Mời Thầu: Lập mới, bổ sung, chỉnh lý hồ sơ địa giới hành chính các cấp của tỉnh Gia Lai

Tên bên mời thầu: SỞ NỘI VỤ TỈNH GIA LAI Địa chỉ: 03 – Hai Bà Trưng – TP Pleiku – Gia Lai Điện thoại/fax/email: 059.382.4405 – Fax: 059.3871026 Mã số thuế: 5900622789 Nội dung đăng tải thông tin mời thầu: Tên gói thầu: Lập mới, bổ sung, chỉnh lý hồ sơ địa giới hành […]