Mời Thầu: Cung cấp vận chuyển VTTB nhị thứ, camera giám sát, thông tin và SCADA

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty Truyền tải điện 3 – Địa chỉ: số 14 Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; –  Điện thoại: 058.352.1188; Fax: 058.352.1836. 2. Tên dự án: Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Nha Trang kết hợp với cải tạo thành trạm điều […]