Mời chào hàng: Cung ứng máy móc, thiết bị hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị: Phòng Dân tộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La – Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La – Điện thoại/Fax/E-mail: 0223.848.323           Fax: 0223. 847. 292 – Mail: ngocnoivu@gmail.com 2. Tên dự án: Dự án phát triển sản xuất […]