Mời Thầu: Cung cấp thiết bị hệ thống tủ điện 4.000A, 6.300A, tủ liên lạc 4.000A, hệ thống tủ bù 1.200kVar, 800Kvar

Gói thầu: Cung cấp thiết bị hệ thống tủ điện 4.000A, 6.300A, tủ liên lạc 4.000A, hệ thống tủ bù 1.200kVar, 800Kvar. Thuộc dự án: Cải tạo, bổ sung nguồn trung thế, trạm biến áp cho Tòa nhà Hòa Lạc, thuộc dự án đầu tư bổ sung thiết bj nguồn và phụ trợ cho tổng […]