Mời Thầu: Dịch vụ mở rộng Trung tâm dữ liệu thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Tổng cục Thuế – Địa chỉ:  Tầng 9 tòa nhà Số 18 Tam Trinh, Hà Nội; –  Điện thoại: 043.7689679 Fax: 043.7689744. 2. Tên dự án: Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2015 4. Chủ đầu tư:  Tổng cục Thuế 5. Tên gói […]