Mời Thầu: Xây lắp công trình đoạn Km3 – Km9+312 đường giao thông 108 Chiềng Bôm

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị: Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu – Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. – Điện Thoại: 022.3847.636.      Fax: 022.3847.292        – E-mail: huyenthuanchau@gmail.com 2. Tên dự án: Đường giao thông 108 Chiềng Bôm – Mường Chanh, huyện Thuận […]