Mời Thầu: Trường PTCS xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  UBND xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang – Địa chỉ: UBND xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Trường PTCS xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 4. Chủ đầu tư: UBND […]