Mời Thầu: Nạo vét kênh kết hợp đắp bờ bao thuộc công trình Kênh Xóm Đồng

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban quản lý dự án huyện Châu Thành – Địa chỉ: QL 80, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Công trình Kênh Xóm Đồng 4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án huyện […]