Đấu thầu dự án nâng cấp đường bê tông nội đồng thôn Đồng Sơn – xã Kim Tân, tỉnh Gia Lai

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban phát triển xã Kim Tân huyện Iapa tỉnh Gia Lai – Địa chỉ: Văn phòng Ban phát triển xã Kim Tân, huyện IaPa, tỉnh Gia lai, ĐT: 0974543609. 2. Tên dự án: Dự án […]