Mời Thầu: Thuê nhà thầu cung cấp vật tư và chế tạo phần kiến trúc, hệ thống HVAC cho shelter giàn RC9 RC5 theo Địa điểm hàng của VSP số VT-263/15-XL

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro – Địa chỉ: Phòng Thương mại, tầng 12, tòa nhà mới, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, số 105 đường Lê Lợi, phường 6, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu –  Điện thoại: […]