Mời Thầu: Thi công xây lắp công trình, Cải tạo & nâng cấp nhà tạm giạm công an quận Hà Đông

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công an quận Hà Đông – Địa chỉ: 15 Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: (04) 39397233. 2. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà tạm giam công an quận Hà Đông 4. Chủ đầu tư: Công […]