Mời Thầu: Xây lắp công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 1

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Ủy ban nhân dân xã Cẩm Hải – Địa chỉ:  Trụ sở Đảng ủy – HDND – UBND xã Cẩm Hải, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 1, xã Cẩm Hải, […]