Mời Thầu: Xây Lắp công trình + ĐBGT cho dự án sửa chữa hệ thống cống ngang đường

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 – Địa chỉ: tầng 1 nhà H2 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; –  Điện thoại: (04) 38350260; Fax: (04) 37720121. 2. Tên dự án: Sửa chữa hệ thống cống ngang đường từ Km9+040-Km147+810 QL70, tỉnh Phú Thọ, Yên […]