Mời chào hàng: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 2 tầng, xây mới nhà làm việc 4 phòng, xây dựng khuôn viên hàng rào, sân, san nền

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Ba Đồn – Địa chỉ: 21 Lý Thuờng Kiệt, phương Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình; –  Điện thoại:  (052) 3512408. 2. Tên dự án: Trụ sở làm việc Đài Truyền thanh Truyền hình thị […]