Mời chào hàng: Xây lắp hạng mục san nền, cổng, tường rào

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Ban quản lý dự án cơ sở nghiên cứu của viện năng lượng nguyên tử Việt Nam tại Đà Nẵng Gói thầu: Xây lắp hạng mục san nền, cổng, tường rào (dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Dự án: […]

Mời chào hàng: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 2 tầng, xây mới nhà làm việc 4 phòng, xây dựng khuôn viên hàng rào, sân, san nền

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Ba Đồn – Địa chỉ: 21 Lý Thuờng Kiệt, phương Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình; –  Điện thoại:  (052) 3512408. 2. Tên dự án: Trụ sở làm việc Đài Truyền thanh Truyền hình thị […]

Mời Thầu: San nền, cổng tường rào Nhà làm việc cơ quan huyện Thuận Thành

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND huyện Thuận Thành – Địa chỉ: thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; – Điện thoại/Fax: (0241) 3873009. 2. Tên dự án: Nhà làm việc cơ quan huyện Thuận Thành 4. Chủ đầu tư: UBND huyện Thuận Thành 5. Tên gói thầu: San nền, […]