Mời đấu thầu trang bị nội thất bàn ghế cho trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện – tỉnh Cao Bằng

THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT BÀN GHẾ LÀM VIỆC Cục thuế Cao Bằng mời thầu trang bị nội thất bàn ghế cho 02 công trình trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Trùng Khánh và chi cục thuế huyện Nguyên Bình   Cục thuế Cao Bằng có kế […]

Mời đấu thầu trang cấp thiết bị nội thất phòng chức năng bệnh viện

THÔNG BÁO MỜI THẦU  – Tên Bên mời thầu: Ban Đầu tư và xây dựng Bệnh viện Đa khoa Thừa Thiên Huế. – Tên gói thầu: Gói thầu số 32: Trang cấp thiết bị nội thất các phòng chức năng – Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa Thừa Thiên Huế. – Nguồn vốn: Nguồn […]

Mời đấu thầu cung cấp trang thiết bị nội thất văn phòng bệnh viện

THÔNG BÁO MỜI THẦU  – Tên Bên mời thầu: Ban Đầu tư và xây dựng Bệnh viện Đa khoa Thừa Thiên Huế. – Tên gói thầu: Gói thầu số 31: Trang cấp thiết bị nội thất văn phòng – Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa Thừa Thiên Huế. – Nguồn vốn: Nguồn vối đối […]