Mời chào hàng: Chi phí xây lắp + hạng mục chung Cứng hóa kênh nội đồng

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: ủy ban nhân dân xã Quang Trung Gói thầu: Gói thầu số 01: chi phí xây lắp + chi phí hạng mục chung: Cứng hóa kênh mương nội đồng (từ Ba Cùm Phú Nhiêu đến A2-7 Ngọc Lâu), xã Quang Trung (dành cho nhà thầu […]

Mời chào hàng: Chi phí xây lắp Cứng hóa kênh nội đồng thôn Tri Lễ

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: ủy ban nhân dân xã Quang Trung Gói thầu: Gói thầu số 01: chi phí xây lắp + chi phí hạng mục chung: Cứng hóa kênh nội đồng thôn Tri Lễ (đoạn cống nhà vườn đến máng ông Xuân) (dành cho nhà thầu là doanh […]

Mời chào hàng: Chi phí xây lắp + chi phí hạng mục chung trục chính giao thông nội đồng

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: UBND xã Vân Từ Gói thầu: Gói thầu số 01: Chi phí xây lắp + chi phí hạng mục chung (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Dự án: Đường trục chính giao thông nội đồng xã Vân […]