Mời đấu thầu Nhập liệu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho Chi cục thuế huyện Hóc Môn

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU Chi cục thuế huyện Hóc Môn mời đấu thầu Nhập liệu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp   A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: CHI CỤC THUẾ HUYỆN HÓC MÔN – […]

Mời đấu thầu Mua sắm ô tô phục vụ công tác cho Tổng cục Thuế

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH MUA Ô TÔ Tổng cục Thuế mời thầu Mua sắm ô tô phục vụ công tác của ngành Thuế   Tổng cục Thuế tổ chức đấu thầu gói thầu: “Mua sắm ô tô phục vụ công tác của ngành Thuế” theo hình thức đấu thầu chào hàng cạnh […]