Mời Thầu: Thi công xây lắp thân, hoàn thiện công trình và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà chung cư Nguyễn Kim

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 – Địa chỉ: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, số 41 đường Sương Nguyệt Anh, phường Bến Thành, quận 1, TP.Hồ Chí Minh –  Điện thoại: […]

Mời Thầu: Thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị hạng mục đường cáp ngầm 22kVA

  Gói thầu: Gói thầu số 19: Thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị hạng mục đường cáp ngầm 22kVA. Thuộc Dự án : Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Cục hải quan TP. Đà Nẵng. Nguồn vốn: vốn ngân sách nhà nước. Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án […]