Mời Thầu: Xây lắp công trình Đập thôn 3-1 xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý các Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai – Địa chỉ: 227 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Đập thôn 3-1 xã Tân Bình, huyện […]