Kế hoạch đấu thầu dự án đường điện đến bản Ten Lán huyện Sốp Cộp

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU   1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La – Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. – Điện thoại/Fax/E-mail: ĐT: 0223.878.107 FAX: 0223.878.107 2. Tên dự án : […]

Mời đấu thầu Xây lắp công trình Sửa chữa mái taluy sân ngắt trạm 110kV

THÔNG BÁO MỜI THẦU – Tên Bên mời thầu: Chi nhánh điện Cao thế Lâm Đồng, đường Mai Anh Đào, P8, TP.Đà Lạt – ĐT: 063.2475116,0632475117 – Fax: 063.3552240. – Tên gói thầu: Xây lắp công trình Sửa chữa mái taluy sân ngắt trạm 110kV Đà Lạt 1. – Tên dự án: Sửa chữa mái […]