Archives for Tháng Năm 2014

Mời chào cạnh tranh: Mua sắm dụng cụ nhà bếp nấu ăn cho trường học huyện Sốp Cộp

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị : Phòng Giáo dục & đào tạo  huyện Sốp Cộp – Địa chỉ: xã Sốp Cộp – tỉnh Sơn La – Điện thoại/Fax/E-mail: 022.38 78 211 2. Tên dự án: Mua sắm dụng cụ nhà bếp nấu ăn cho học sinh tại các đơn vị trường học có học sinh bán trú đối với phòng giáo dục và đào tạo huyện Sốp Cộp  3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp): – Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A: – Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C: – Dự án liên doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:   – Dự án, dự toán khác:  X 4. Tên chủ đầu tư:  Phòng Giáo dục & đào tạo huyện Sốp Cộp – tỉnh Sơn La 5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Mua sắm dụng cụ nhà bếp nấu ăn cho học sinh tại các đơn vị trường học có học sinh bán trú đối với phòng giáo dục và đào tạo huyện Sốp Cộp  B. Nội dung thông báo mời chào hàng :  1. Tên Cơ quan, đơn vị: Phòng GD&ĐT huyện Sốp Cộp – tỉnh Sơn La 2. Gói thầu:  Mua sắm dụng cụ nhà bếp nấu ăn cho học sinh tại các đơn vị trường học có học sinh bán trú đối với phòng giáo dục và đào tạo huyện Sốp Cộp Địa điểm cung cấp: Các đơn vị trường có học sinh bán trú trên địa bàn huyện Sốp Cộp – tỉnh Sơn La Nội dung chính: Hồ sơ tóm tắt năng lực của nhà thầu Tiến độ thực hiện; Giá chào bao gồm cả giảm giá (nếu có); Kèm theo dự toán chi tiết; Hồ sơ chào bao gồm: hồ sơ năng lực kinh nghiệm, hồ sơ tài chính. Số lượng hồ sơ gồm: 01 bộ gốc. Hình thức hồ sơ: 01 túi hồ sơ niêm phong và nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới: Địa chỉ: Phòng giáo dục và đào tạo huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La Điện thoại: 0223878211                  Để nhận được thông tin và tài liệu dự án xin vui lòng liên hệ với: Ông: Tòng Văn Thi                         Phòng  Thiết bị  01 66 46 05 302 Bà: Nguyễn Thị Nhàn                    Phòng Tài vụ          091 43 188 09 Thời gian nộp hồ sơ chào giá: trước 14 giờ 00 ngày 28/5/2014 Tại Phòng giáo dục và đào tạo huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La […]

Mời chào cạnh tranh: Điều chỉnh tổng thể quy hoạch dự án khu dân cư tỉnh Thái Nguyên

A. Thông tin chung:   1. Tên Cơ quan, đơn vị: Công Ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương 2. Tên dự án: Khu dân cư số 5, phường Túc Duyên TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; 3. Gói thầu: Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; –  Địa điểm xây dựng: phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; B. Nội dung chính:  Hồ sơ tóm tắt năng lực của nhà thầu Tiến độ thực hiện; Giá chào bao gồm cả giảm giá (nếu có), kèm theo dự toán chi tiết; Hồ sơ chào bao gồm: hồ sơ năng lực nhân sự thực hiện, phương án kỹ thuật và hồ sơ tài chính. Số lượng hồ sơ gồm: 01 bộ gốc. Hình thức hồ sơ: 01 túi hồ sơ niêm phong và nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Công Ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương – Địa chỉ liên lạc: Tầng 6, toà nhà APEC, số 14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: 043 577 1983                                Fax: 043 577 1985 –  Để nhận được thông tin và tài liệu dự án xin vui lòng liên hệ với: Ông: Nguyễn Ngọc Đăng             Phòng Kinh tế – Kỹ thuật          0912 320 891 Ông: Vũ Hùng Tiến                      Phòng Kinh tế – Kỹ thuật          0988 406 240 Thời gian nộp hồ sơ chào giá: trước 14 giờ 00 ngày 23 tháng 05 năm 2014 tại Công Ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương, địa chỉ: Tầng 6, toà nhà APEC, số 14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chúng tôi kính mời Quý công ty tới tham dự chào giá cho gói thầu này. Trân trọng cám ơn./.  

Mời Thầu: Cung cấp Phụ tùng sửa chữa nhỏ cho Xí nghiệp Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

A. Thông tin chung: 1.Tên cơ quan: Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất  thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro. – Địa chỉ: Số 105 Đường Lê Lợi, Phường 6, TP.Vũng Tàu. – Điện thoại: 064.3839871 Ext 5306 – Fax :064.3554325 – E-mail: trungnq.hq@vietsov.com.vn 2. Tên dự án: Phụ tùng sửa chữa nhỏ 3. Loại dự án: – Dự án quan trọng quốc gia:          – Dự án thuộc nhóm A: – Dự án thuộc nhóm B:                  – Dự án thuộc nhóm C: – Dự án liên doanh:                       – Hợp đồng hợp tác kinh doanh: – Dự án, dự toán khác 4. Tên chủ đầu tư : Liên doanh Việt- Nga Vietsopetro 5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Phụ tùng sửa chữa nhỏ cho Xí nghiệp Khai thác các tòa nhà VPLV và các công trình phi sản xuất Vietsovpetro.                               […]

Mời Thầu: mua Máy Photocopy cho Xí nghiệp Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

A. Thông tin chung: 1.Tên cơ quan: Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro. – Địa chỉ: Số 105 Đường Lê Lợi, Phường 6, TP.Vũng Tàu. – Điện thoại: 064.3839871 Ext 5306 – Fax :064.3554325 – E-mail: trungnq.hq@vietsov.com.vn 2. Tên dự án: Máy Photocopy phục vụ công tác hành chính văn phòng của BMĐH Xí nghiệp 3. Loại dự án: – Dự án quan trọng quốc gia:          – Dự án thuộc nhóm A: – Dự án thuộc nhóm B:                   – Dự án thuộc nhóm C: – Dự án liên doanh:                         – Hợp đồng hợp tác kinh doanh: – Dự án, dự toán khác 4. Tên chủ đầu tư : Liên doanh Việt- Nga Vietsopetro 5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Máy Photocopy phục vụ công tác hành chính văn phòng của BMĐH Xí nghiệp cho Xí nghiệp Khai thác các tòa nhà VPLV và các công trình phi sản xuất Vietsovpetro.           B. Nội dung mời thầu – Tên Bên mời thầu: Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất Vietsovpetro  thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro. – Tên gói thầu: Máy Photocopy phục vụ công tác hành chính văn phòng của BMĐH Xí nghiệp – Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất của LDVN Vietsovpetro – Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước – Thời gian bán HSMT từ 08h00 ngày 27/05/2014 đến 09h00 ngày 11/06/2014 (trong giờ hành chính). – Địa điểm bán HSMT: Phòng Kinh tế – Kế hoạch – Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro, nhà A22 Số 105 Đường Lê Lợi,  Phường 6, TP.Vũng Tàu; ĐT: 064 3839871- máy lẻ: 5310 – Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 VNĐ (Năm trăm ngàn đồng Việt Nam). Nhà thầu mua Hồ sơ mời thầu thanh toán bằng chuyển khoản qua Tài khoản của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro  số 790.790.129.323.00081 tại Ngân hàng TMCP Đại Dương, Chi nhánh Vũng Tàu trong thời gian Xí nghiệp Khai thác  các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro bán Hồ sơ mời thầu. […]

Mời Thầu: Mua sắm Phụ tùng cho Hệ thống điều hòa không khí của Xí nghiệp Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

A. Thông tin chung: 1.Tên cơ quan: Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất  thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro. – Địa chỉ: Số 105 Đường Lê Lợi, Phường 6, TP.Vũng Tàu. – Điện thoại: 064.3839871 Ext 5306 – Fax :064.3554325 – E-mail: trungnq.hq@vietsov.com.vn 2. Tên dự án: Phụ tùng cho Hệ thống điều hòa không khí 3. Loại dự án: – Dự án quan trọng quốc gia:          – Dự án thuộc nhóm A: – Dự án thuộc nhóm B:               – Dự án thuộc nhóm C: – Dự án liên doanh:                – Hợp đồng hợp tác kinh doanh: – Dự án, dự toán khác 4. Tên chủ đầu tư : Liên doanh Việt- Nga Vietsopetro 5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Phụ tùng cho Hệ thống điều hòa không khí cho Xí nghiệp  Khai thác các tòa nhà VPLV và các công trình phi sản xuất Vietsovpetro.   B. Nội dung mời thầu: – Tên Bên mời thầu: Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất Vietsovpetro  thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro. – Tên gói thầu: Phụ tùng cho hệ thống điều hòa không khí – Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất của LDVN Vietsovpetro – Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước – Thời gian bán HSMT từ 08h00 ngày 27/05/2014 đến 09h00 ngày 11/06/2014 (trong giờ hành chính). – Địa điểm bán HSMT: Phòng Kinh tế – Kế hoạch – Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro, nhà A22 Số 105 Đường Lê Lợi,  Phường 6, TP.Vũng Tàu; ĐT: 064 3839871- máy lẻ: 5310 – Giá bán 01 bộ HSMT: 200.000 VNĐ (Hai trăm ngàn đồng Việt Nam). Nhà thầu mua Hồ sơ mời thầu thanh toán bằng chuyển khoản qua Tài khoản của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro    s ố 790.790.129.323.00081 tại Ngân hàng TMCP Đại Dương, Chi nhánh Vũng Tàu trong thời gian Xí nghiệp Khai thác  các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro bán Hồ sơ  mời thầu. – Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Kinh tế – Kế hoạch, Xí nghiệp Khai thác các tòa nhà văn phòng làm việc và các công trình  phi sản xuất Vietsovpetro (Tầng 1, Tòa nhà A22- số 105 Lê Lợi, Phường 6, Thành phố Vũng Tàu). […]

Mời Thầu: Mua sắm Vật tư bảo trì cho Xí nghiệp và công trình phi sản xuất Vietsovpetro

A. Thông tin chung: 1.Tên cơ quan: Xí nghiệp Khai thác các Tòa nhà văn phòng làm việc và các Công trình phi sản xuất thuộc Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro. – Địa chỉ: Số 105 Đường Lê Lợi, Phường 6, TP.Vũng Tàu. – Điện thoại: 064.3839871 Ext 5306 – Fax :064.3554325 – E-mail: trungnq.hq@vietsov.com.vn 2. Tên dự án: Vật tư bảo trì năm 2014 3. Loại dự án: – Dự án quan trọng quốc gia:          – Dự án thuộc nhóm A: – Dự án thuộc nhóm B:                  – Dự án thuộc nhóm C: – Dự án liên doanh:                        – Hợp đồng hợp tác kinh doanh: – Dự án, dự toán khác 4. Tên chủ đầu tư : Liên doanh Việt- Nga Vietsopetro 5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Vật tư bảo trì năm 2014 cho Xí nghiệp Khai thác các tòa  nhà VPLV và các công trình phi sản xuất Vietsovpetro.                                      […]

Mời Thầu: Mua sắm và lắp đặt thiết bị công trình Tỉnh ủy Tuyên Quang

A. Thông tin chung: 1. Tên Cơ quan/đơn vị thông báo: Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang – Địa chỉ: đường 17/8, phường Phan Thiết, Tp. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. – Điện thoại: 0273 82 23 13 – Fax: 0273 82 25 62 2. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm […]

Mời Thầu: Thi công xây dựng Nhà làm việc 03 tầng, khuôn viên Tỉnh ủy Tuyên Quang

A. Thông tin chung: 1. Tên Cơ quan/đơn vị thông báo: Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang – Địa chỉ: đường 17/8, phường Phan Thiết, Tp. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. – Điện thoại: 0273 82 23 13 – Fax: 0273 82 25 62 2. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm […]

Mời Thầu: Thi công xây dựng Nhà Hội trường Tỉnh ủy Tuyên Quang

A. Thông tin chung: 1. Tên Cơ quan/đơn vị thông báo: Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang – Địa chỉ: đường 17/8, phường Phan Thiết, Tp. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. – Điện thoại: 0273 82 23 13 – Fax: 0273 82 25 62 2. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm […]

Mời Thầu: Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hà Nội – Bắc Giang

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan, đơn vị : BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HÀ NỘI – BẮC GIANG Địa chỉ: Khu dân cư phía Nam xã Dĩnh Kế – Tp. Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang; Đại diện: Ông  Nghiêm Minh Tuấn Anh                    Chức vụ: Trưởng ban QLDA […]