Mời Thầu: Thi công xây lắp các TBA 110kV khu vực Nghệ An

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Công ty Lưới diện cao thế miền Bắc Gói thầu: Gói thầu số 5 – Thi công xây lắp (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Dự án: Hoàn thiện sơ đồ vận hành các TBA 110kV khu vực Nghệ An […]

Mời Thầu: Gói thầu Thi công xây lắp đường giao thông tại tỉnh Sơn La

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban QLDA di dân TĐC huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La; – Địa chỉ: Xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La; – Điện thoại/Fax/E-mail:          + Điện thoại: 0223.833.698; + Số Fax: 0223.833.035;     […]