Kết quả lựa chọn nhà thầu : Gói thấu số 08 (đoạn Km8 -:- Km14+627m) thuộc dự án Đường giao thông từ QL 6 đi trung tâm xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu : Gói thấu số 08 (đoạn Km8 -:- Km14+627m) thuộc dự án Đường giao thông từ QL 6 đi trung tâm xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.UBND HUYỆN YÊN CHÂUCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBAN QLDA DI DÂN TĐCĐộc lập – Tự […]

Kết quả đấu thầu : Gói thầu số 5: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Nho Quan – Vườn quốc gia Cúc Phương

Ban quản lý XDCB- Vườn quốc gia Cúc Phương thông báo kết quả đấu thầu : Gói thầu số 5: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Nho Quan – Vườn quốc gia Cúc Phương. Thuộc dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Nho Quan – Vườn quốc gia Cúc Phương.VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNGCỘNG […]

Ban quản lý dự án lưới điện – Công ty Điện lực 1 thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 2: Cung cấp VTTB cho trạm 110kV

Ban quản lý dự án lưới điện – Công ty Điện lực 1 thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 2: Cung cấp VTTB cho trạm 110kVTHÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦUA. Thông tin chung:1. Tên đơn vị đăng ký thông báo:Ban quản lý dự án lưới điện – Công ty […]

Thông báo trúng thầu thiết kế và thi công các hệ thống cấp nước thị trấn Ðình Cả, huyện Võ Nhai và thị trấn Ðu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Căn cứ Quyết định số 118/QÐ-CTCPNS ngày 28-1-2010 của Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên công bố công ty trúng gói thầu số TN-01: Thiết kế và thi công các hệ thống cấp nước thị trấn Ðình Cả, huyện Võ Nhai và thị trấn Ðu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.Căn cứ Quyết […]

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU : Gói thấu số 06 (đoạn Km0 -:- Km4) thuộc dự án Đường giao thông từ QL 6 đi trung tâm xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU :Gói thấu số 06 (đoạn Km0 -:- Km4) thuộc dự án Đường giao thông từ QL 6 đi trung tâm xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.UBND HUYỆN YÊN CHÂU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBAN QLDA DI DÂN TĐCĐộc lập – Tự […]