Mời Thầu: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tên bên mời thầu: UBND huyện Chiêm Hóa Địa chỉ: Tổ Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại/fax/email: Điện thoại: 0273.851.616. Mã số thuế: . Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch […]

Mời Thầu: Thi công xây dựng công trình đường Vinh Quang

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Ban quản lý các công trình xây dựng do Sở Tài chính Tuyên Quang làm chủ đầu tư Gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Dự án: Đường Vinh Quang – Bình Nhân (ĐH.06), huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Nguồn vốn: vốn […]

Mời Thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

THÔNG BÁO MỜI THẦU   Bên mời thầu: Ban quản lý các công trình xây dựng do Sở Tài chính Tuyên Quang làm chủ đầu tư Gói thầu: Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Dự án: Đường Vinh Quang – Bình Nhân (ĐH.06), huyện Chiêm Hóa, tỉnh […]

Mời Thầu: Thi công xây dựng Nhà lớp học trường tiểu học Lương Thiện

A. Thông tin chung: 1. Tên đơn vị:  Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương Sơn, tỉnh Tuyên Quang  (Ban quản lý công trình trường chuẩn quốc gia huyện Sơn Dương) – Địa chỉ: Tổ An Kỳ, Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. – Điện thoại:  0273835473      –        Fax: 0273835 586 […]

Mời đấu thầu xây dựng hạng mục phụ trợ và Hạ tầng kỹ thuật dự án Trung tâm thanh thiếu nhi huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

THÔNG BÁO MỜI THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC PHỤ TRỢ VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm thanh thiếu nhi huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. I. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời thầu: 1. Tên cơ quan: Ủy ban nhân […]