Mời đấu thầu Xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị các hạng mục phụ trợ Nhà máy dược phẩm GMP-WHO

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẤU XÂY LẮP VÀ CUNG CẤP LẮP ĐẶT THIẾT BỊ Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội mời đấu thầu gói thầu Xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị các hạng mục phụ trợ Nhà máy dược phẩm GMP-WHO   – Bên mời thầu Công ty CP Dược phẩm […]

Mời đấu thầu thiết bị thiết bị xử lý nước thải, lò đốt rác bệnh viện y học cổ truyền Lai Châu

THÔNG BÁO MỜI THẦU – Tên bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Lai Châu – Tên gói thầu (Gói thầu số 06: Thiết bị xử lý nước thải, lò đốt rác) – Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống xử lý nước thải, rác thải Bệnh viện Y học […]

Gói thầu: Thi công trạm xử lý nước thải – dự án hạ tầng kỹ thuật khu lưu trú công nhân và nhà ở thu nhập thấp

Gói thầu: Thi công trạm xử lý nước thải – Kế hoạch đấu thầu dự án hạ tầng kỹ thuật khu lưu trú công nhân và nhà ở thu nhập thấp Số hiệu gói thầu Gói số 4 Thời gian tổ chức đấu thầu Quý IV/2009 Thời gian thực hiện hợp đồng 06 tháng Giá gói […]