Mời đấu thầu Mua sắm đồ gỗ cho Chi cục thuế huyện Mộ Đức

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CHÀO HÀNG ĐỒ GỖ Chi cục thuế huyện Mộ Đức mời thầu Mua sắm đồ gỗ   – Tên Bên mời thầu: Chi cục thuế huyện Mộ Đức – Tên gói thầu: Mua sắm đồ gỗ – Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước. – Nguồn vốn: […]

Cung cấp và lắp đặt Bàn ghế làm việc, Tủ và Bàn ghế Hội trường – Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU  CUNG CẤP BÀN GHẾ LÀM VIỆC VÀ BÀN GHẾ HỘI TRƯỜNG Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh mời thầu Cung cấp và lắp đặt Bàn, Ghế, Tủ làm việc và Hội trường.   –  Tên bên mời thầu: Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh; – Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt […]

Mời thầu Cung cấp Bàn ghế hội trường cho Kho bạc Nhà nước tại Nghệ An

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG MUA BÀN GHẾ HỘI TRƯỜNG Kho bạc Nhà nước Nghệ An mời thầu Cung cấp Bàn ghế hội trường   – Kho bạc Nhà nước Nghệ An mời chào hàng cạnh tranh gói thầu : Cung cấp Bàn ghế hội trường. – Nguồn vốn: Kinh phí không thường xuyên. – Hình […]

Đấu thầu mua sắm trang thiết bị phòng hội đồng các trường tại thị xã Lai Châu

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG THIẾT BỊ PHÒNG HỘI TRƯỜNG   – Tên Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu – Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phòng hội đồng các trường năm 2012 – Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị phòng […]

Mời đấu thầu Cung cấp và lắp đặt bàn ghế làm việc văn phòng và hội trường Cục Thuế tỉnh ThừaThiên Huế

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP LẮP ĐẶT BÀN GHẾ LÀM VIỆC VĂN PHÒNG VÀ HỘI TRƯỜNG Cục Thuế tỉnh ThừaThiên Huế mời thầu Cung cấp và lắp đặt bàn ghế làm việc văn phòng và hội trường   Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh ThừaThiên Huế.  Tên gói thầu: “Cung cấp và […]