Kết quả đấu thầu: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam – Địa chỉ: Số 10 đường 3/2, phường 8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu – Điện thoại: 0643.854457;       Fax: 0643.858312 – E-mail: Office@vms-south.vn 2. Tên dự án/ Công trình: Nạo […]

Kết quả lựa chọn Nhà thầu Dự án: Sửa chữa đường tỉnh 930

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban QLDA – ĐTXD Công trình giao thông – Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, P.5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; – Điện thoại/Fax/E-mail: 07113.878.920/ 07113.580.022/bqldasgthg@yahoo.com. 2. Tên dự án: Sửa chữa đường tỉnh 930 (đoạn từ đường cong Út Nam […]

Kết quả lựa chọn Nhà thầu Dự án: Cơ sở hạ tầng phục vụ nhà máy xử lý rác tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban QLDA – ĐTXD Công trình giao thông – Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, P.5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; – Điện thoại/Fax/E-mail: 07113.878.920/ 07113.580.022/bqldasgthg@yahoo.com. 2. Tên dự án: Cơ sở hạ tầng phục vụ nhà máy xử lý rác […]

Kết quả lựa chọn Nhà thầu Gói thầu: Cung cấp 06 xe ô tô bán tải MitsubishiTriton GLS-AT và các phụ kiện theo xe

  THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: Cung cấp 06 xe ô tô bán tải MitsubishiTriton GLS-AT và các phụ kiện theo xe  A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng − Địa chỉ: 06 Lý Thường Kiệt, Quận […]

Kết quả lựa chọn nhà thầu dự án: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam – Địa chỉ: Số 10 đường 3/2, phường 8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu – Điện thoại: 0643.854457;       Fax: 0643.858312 – E-mail: Office@vms-south.vn 2. Tên dự án/ Công trình: Nạo […]

Kết quả đấu thầu dự án/ Công trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015-2016

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam – Địa chỉ: Số 10 đường 3/2, phường 8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu – Điện thoại: 0643.854457;     Fax: 0643.858312 – E-mail: Office@vms-south.vn 2. Tên dự án/ Công trình: Nạo […]

Kết quả lựa chọn Nhà thầu Dự án: Mua thuốc năm 2014 của Bệnh viện Đa khoa huyện Đà Bắc

 THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN: MUA  VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN NĂM 2014 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN ĐÀ BẮC A. Thông tin chung: 1. Đơn vị  đăng ký thông báo: Bệnh viện đa khoa huyện Đà Bắc –  Địa chỉ: Thị Trấn Đà Bắc – Huyện Đà […]

Kết quả đấu thầu Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiêt bị truyền hình

  THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Gói thầu:  Mua sắm, lắp đặt thiết bị truyền hình ĐÀI TRUYỀN THANH – TRUYỀN HÌNH CẨM PHẢ   Căn cứ vào Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2013; Căn cứ vào Quyết định số: 3183/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 10 năm 2014 […]

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu Dự án: “Nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2014”

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN “NẠO VÉT DUY TU LUỒNG HÀNG HẢI VŨNG TÀU – THỊ VẢI NĂM 2014” A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam – Địa chỉ: Số 10 đường 3/2, […]

Thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu dự án: “Nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2014”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN “NẠO VÉT DUY TU LUỒNG HÀNG HẢI QUY NHƠN NĂM 2014” A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam – Địa chỉ: Số 10 đường 3/2, phường 8, TP.Vũng Tàu, tỉnh […]