Đấu thầu gói thầu Máy siêu âm màu 4D – Bệnh viện đa khoa huyện Krông năng

Thông báo mời đấu thầu chào hàng cạnh tranh thiết bị bệnh viện   A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu: 1.Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Bệnh viện đa khoa huyện Krông năng-tỉnh Đắk Lắk. 2.Địa chỉ: Thị trấn Krông Năng- Huỵên Krông Năng – […]

Mời đấu thầu Trang thiết bị y tế Bệnh viên Đa Khoa Vĩnh Long

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH LONG   Tên bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long  – Tên gói thầu: Thiết bị y tế. – Tên dự án: Dự án đầu tư trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long […]

Mời đấu thầu thiết bị bốc số tự động và thiết bị liên quan cho bệnh viện Vĩnh Long

THÔNG BÁO MỜI THẦU THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ CHO BỆNH VIỆN   – Tên bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long  – Tên gói thầu: Thiết bị điện tử (Hệ thống bốc số tự động, màn hình hiền thị, máy in thể từ, thẻ bệnh nhân có từ). – Tên dự án: […]

Mời đấu thầu trang thiết bị phòng thí nghiệm trung tâm Y học ĐG Quốc gia Hà Nội

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ Y TẾ Ban Quản lý và Phát triển Dự án, Đại học Quốc gia Hà Nội mời đấu thầu gói thầu Đầu tư trang thiết bị phòng thí nghiệm trung tâm Y học và kỹ năng tiền lâm sàng lần 1   – Bên mời thầu: Ban […]

Đấu thầu mua sắm hàng hóa, lắp đặt thiết bị cho Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU Mời đấu thầu gói thầu mua sắm hàng hóa cung ứng, lắp đặt thiết bị năm 2012 ( Gói thầu số 06a ) công trình: Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp.   A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời thầu: 1. Tên cơ quan/đơn vị […]

Mời đấu thầu Mua sắm trang thiết bị y tế cho Trung tâm y tế huyện Lâm Hà

THÔNG BÁO MỜI THẦU : GÓI THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ – BỆNH VIỆN TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ,TỈNH LÂM ĐỒNG THÔNG BÁO MỜI THẦU : GÓI THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ KHÁM CHỮA BỆNH   Trung tâm y tế huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng thông báo mời […]

Kế hoạch đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp gói 5 và 6a

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án mời thầu: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La – Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. […]

Mời đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế Sốp Cộp, Sơn La

THÔNG BÁO MỜI THẦU – Tên Bên mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La – Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn đối với Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp năm 2012, – Tên Dự án: Nguồn mua sắm tài […]

Mời đấu thầu trang thiết bị khám chữa bệnh tỉnh Lâm Đồng

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ,TỈNH LÂM ĐỒNG THÔNG BÁO MỜI THẦU : GÓI THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ KHÁM CHỮA BỆNH Trung tâm y tế huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng thông báo mời thầu gói thầu : Mua sắm trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh. Thời gian […]