Mời Thầu: Mua sắm thiết bị CNTT phục vụ công tác quản lý nợ

  Gói thầu: Mua sắm thiết bị CNTT phục vụ công tác quản lý nợ. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nuớc. Bên mời thầu: Cục Quản lý  nợ và Tài chính đối ngoại – Bộ Tài/chính. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ […]

Mời Thầu: Mua sắm 36 xe ô tô 5 chỗ ngồi phục vụ công tác

Gói thầu: Mua sắm 36 xe ô tô 5 chỗ ngồi phục vụ công tác. Nguồn vốn: Ngân sách Đảng năm 2015. Bên mời thầu: Cục Tài chính và quản lý đầu tư, Văn phòng Trung ương Đảng. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. Thời gian bán HSMT: từ […]

Mời Thầu: Cung cấp 02 xe ô tô tải có gắn cần trục

Gói thầu: Cung cấp 02 xe ô tô tải có gắn cần trục. Thuộc Dự án: Đầu tư 02 xe ô tô tải có gắn cần trục. Nguồn vốn: vốn tự có (từ nguồn vốn tạm ứng của chủ đầu tư) và vốn vay tín dụng thương mại. Bên mời thầu: Công ty CP Sông […]

Mời Thầu: Thi công xây dựng tuyến cáp ngầm trung thế bổ sung 22kV

  Gói thầu: Thi công xây dựng tuyến cáp ngầm trung thế bổ sung 22kV. Thuộc Dự án: cải tạo, bổ sung nguồn trung thế, trạm biến áp cho Tòa nhà Hòa Lạc, thuộc dự án đàu tư bổ sung thiết bị nguồn và phụ trợ cho tổng trạm khu vực năm 2014. Nguồn vốn: […]

Mời Thầu: Xây lắp công trình và đảm bảo giao thông

  Gói thầu: Xây lắp công trình + đảm bảo giao thông (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) – Mời thầu lần 2. Thuộc Dự án: Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường và chỉnh trang hệ thống ATGT đoạn Km213+608-Km215+775 QL1, TP. Hà Nội. Nguồn […]

Mời Thầu: Thi công xây dựng cải tạo hệ thống tuyến cáp trung thế 22kV

Gói thầu: Thi công xây dựng cải tạo tuyến cáp trung thế 22kV, cải tạo nhà trạm biến áp, lắp đặt máy biến áp, tủ điện hạ thế cung cấp và lắp đặt hệ thống thanh dẫn điện, cải tạo hệ thống tủ trung thế. Thuộc Dự án: Cải tạo, bổ sung nguồn trung thế, […]

Mời Thầu: Xây dựng công trình cải tạo nhà ăn thành nhà lớp học thực hành khoa cơ khí

Gói thầu: Gói thầu số 5: Xây dựng công trình cải tạo nhà ăn thành nhà lớp học thực hành khoa cơ khí Thuộc Dự án: Cải tạo nhà ăn thành nhà lớp học thực hành khoa cơ khí – Trường Đại học Công nghệ GTVT tại phường Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh […]